Awards

Falstaff
Falstaff Spirits 2023 – 92 Points - Vintage
Touring Club Italiano
Spirito Autoctono 2020 – Quattro Stelle - Vintage